Leren floreren!

Ontwikkelen en leren binnen uw organisatie. Flexibilisering van opleiden en maatwerk zijn belangrijk in het kader van een leven lang leren. Vanuit mijn bedrijf Dinjens Advies werk ik, Fleur Dinjens (1971) als zelfstandige en ondersteun ik onderwijsinstellingen, branches en organisaties bij het vormgeven van hun opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wellicht binnenkort ook voor uw instelling of bedrijf! Ik heb twintig jaar ervaring als adviseur op het gebied van leren, ontwikkelen en verzilveren van competenties. Ik nodig u uit contact op te nemen als ik iets voor u kan betekenen.

Twitter

VERTROUWEN

Vertrouwen

Na een periode van ziekte probeer ik het vertrouwen terug te krijgen in mijn eigen lichaam en het herstellend vermogen daarvan. Dit is een grillig proces en maakt me pijnlijk bewust van mijn eigen onzekerheden. Blaken van zelfvertrouwen en blind vertrouwen op mijn lijf is er niet meer bij. Het vege lijf liet me recentelijk hardhandig in de steek en het vertrouwen is geschaad. Toch is het voor mijn welbevinden van wezenlijk belang dat ik dit vertrouwen weer terugvind.

Vertrouwen. Het lijkt de laatste tijd een sleutelwoord. Wij als maatschappij zijn het vertrouwen in de veiligheid van ons voedsel kwijt door een venijnige bacterie, banken zien we niet meer als hoeders van onze zuurverdiende centjes, het vertrouwen in ons onderwijs staat ter discussie door de “ Inholland affaire”, we verliezen het vertrouwen in de medische wetenschap als een ziekte onvoorspelbaar blijkt, het PGB[1] gaat ten onder aan zijn eigen succes omdat te veel mensen er gebruik van maken, maar vooral omdat we de gebruiker wantrouwen en er zoveel tijd en geld gaat zitten in controle dat het systeem onnodig duur wordt. Wat als we de gebruiker nu eens meer hadden vertrouwd? Verwarren we zekerheid hier niet teveel met vertrouwen? Hoort onzekerheid niet bij het leven en is vertrouwen niet van een heel andere orde?

Neem nu mijn lijf. Ik heb de zekerheid dat ik moet leren leven mijn ziekte. Maar daarmee moet ik nog steeds leren vertrouwen op de signalen die mijn lichaam geeft. En chronisch ziek wil helemaal niet zeggen dat ik altijd beroerd ben! Het vertrouwen in goede tijden en die ook goed benutten is mijn uitdaging!

Zo ook met het hoger onderwijs. Laten we de cijfers ook niet uit zijn verband rukken. Niet het hele hoger onderwijs is ziek. Verreweg de meeste opleidingen doen het prima en leveren capabele starters af. Helaas is het bij een aantal opleidingen minder goed geregeld. Trek daar je conclusies uit, werk hieraan en het vertrouwen wordt hersteld! Leer de manager opnieuw bescheiden zijn en vertrouw op de kwaliteit van de student.

Bescheidenheid zou ook topmensen bij de banken sieren en graaigedrag past niet in het herstel naar vertrouwen in de financiële markten.

Het PGB is ooit in het leven geroepen omdat we vertrouwden in de eigen kracht en inzichten van het individu. Die kon immers zelf goed inschatten wat hij of zij nodig had om zo goed mogelijk te functioneren. Prachtig uitgangspunt. Maar minister, blijf dan ook bij dit punt en vertrouw er ook op dat de verantwoording goed gebeurt. Dit maakt het systeem aanzienlijk goedkoper. Wat ons voedsel betreft: helemaal uitsluiten kunnen we bacteriën niet. Goed voor onszelf zorgen en gezond eten is toch de beste remedie tegen ziektes en houdt ons het best op de been. Nadenken over bio industrie en grootschaligheid kunnen we wél. Zorgvuldig de voors en tegens bekijken en naar eer en geweten producten kiezen kunnen we wél. Vertrouwen in ons eigen oordeel móéten we wel.

Volgens Stephen Covey is vertrouwen een economisch meetbaar managementinstrument. Het is dé kritische succesfactor in de nieuwe economie. Ook in relaties tussen mensen, of dit nu privé of zakelijk is, is vertrouwen altijd belangrijk. Zonder vertrouwen geen echte verbintenis en geen succes.
En nu is het mijn beurt om het vertrouwen in mijn lichaam terug te vinden en weer  te leren floreren. Ik hoop van harte dat de maatschappij mijn voorbeeld volgt. Samen komen we waar we zijn moeten!


[1] Persoons Gebonden Budget

Be Sociable, Share!

Reageren