Leren floreren!

Ontwikkelen en leren binnen uw organisatie. Flexibilisering van opleiden en maatwerk zijn belangrijk in het kader van een leven lang leren. Vanuit mijn bedrijf Dinjens Advies werk ik, Fleur Dinjens (1971) als zelfstandige en ondersteun ik onderwijsinstellingen, branches en organisaties bij het vormgeven van hun opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wellicht binnenkort ook voor uw instelling of bedrijf! Ik heb twintig jaar ervaring als adviseur op het gebied van leren, ontwikkelen en verzilveren van competenties. Ik nodig u uit contact op te nemen als ik iets voor u kan betekenen.

Twitter

SOCIAAL KAPITAAL

Sociaal Kapitaal

Sociaal kapitaal[1], natuurlijk heb ik die term als socioloog veel gehoord. Die kon me niets nieuws meer brengen. Dacht ik.

Vorige week was ik een van de gelukkigen die de workshop “durftevragen”[2] mocht volgen.  Hier kreeg Sociaal Kapitaal ineens een prachtige, kleine en concrete invulling. Ineens was ik zelf onderdeel van ons sociaal kapitaal.

Wat is “durf te vragen”?

Kort gezegd gaat het zo. Een deelnemer stelt een vraag en de anderen (9 in ons geval) reiken ongelimiteerd en zonder dat de vrager interrumpeert  oplossingen en tips aan. We duiken in onze grijze massa en we vinden linken in onze kennissenkring, collega’s en zolderkamers om de vrager te helpen. De vraag kan zo mooi en gek zijn als de vrager zelf wil. Een kamer voor je kleine zusje in Amsterdam? Bruine stoeptegels voor bij de gordijnen van Annette? Contacten om een goed concept uit te werken en neer te zetten? Alles mag! En verrassend, alles inspireerde ons om mee te denken. Ondertussen zette onze trainer elke vraag steeds op twitter om zo toegang te krijgen tot een grote vijver vol sociaal kapitaal. En met succes. Respons te over. Wat blijkt? Mensen helpen graag een ander. Aan het eind van de sessie lag het adres met de bruine stoeptegels klaar en had ik van mijn fel begeerde contact het telefoonnummer.

De Visie hierachter is dat:

–          Mensen elkaar van nature graag helpen,

–          Het vinden van het antwoord begint bij het stellen van de juiste vraag,

–          Groei begint met geven en dat delen vermenigvuldigen is,

–          We leven in een wereld van overvloed, we moeten opnieuw leren de sociale overwaarde opnieuw te ontsluiten!

(bron: durftevragen.nl)

Middel: mens en twitter.

Resultaat: veel inspiratie en soms zelfs net die missing link om de vrager een stap dichter bij haar doel te krijgen.

Verbluft was ik!  Daar zat ik dan, een hbo opleiding en een academische in de zak, volledig onwetend van het fenomeen twitteren.  En dat terwijl het voor mij het ideale medium is! Jaren kreeg ik het verwijt dat ik te kort van stof was, bloed zweet en tranen kostte het me om mijn onderzoeksbevindingen van wol te voorzien en tot een rapport uit te laten uitgroeien. Moest ik hier ineens me beperken tot 140 characters als ik iets wilde communiceren. Wat een geluk! Terug naar de KERN en naar mijn talent.

In een middag kwam ik ook zomaar een stap dichter bij wat een leven lang leren dan werkelijk is! En stond EVC[3] ooit niet alleen voor EERDER maar ook voor  ELDERS verworven competenties? Niet alles leren we via het onderwijs, laat staan in je initiële opleiding.  Een gegeven zou je zeggen. Waarom lukt het ons dan niet om dat Leven Lang Leren een goede vorm te geven? Hoe krijgen we dan onderwijsinstellingen zo ver dat ze ervaring opgedaan buiten de schoolmuren daadwerkelijk serieus gaan nemen?

Werk aan de winkel!

Wordt vervolgd…


[1] Sociaal kapitaal kan algemeen omschreven worden als ‘de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de gezins- en sociale organisatie vorm te geven’. Belangrijke elementen van sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele netwerken en vertrouwen

[2] Voor meer informatie en aanmelden workshop www.durftevragen.nl

[3] Erkennen van Verworven Competenties. Meer informatie www.kenniscentrumevc.nl

Be Sociable, Share!

Reageren