Leren floreren!

Ontwikkelen en leren binnen uw organisatie. Flexibilisering van opleiden en maatwerk zijn belangrijk in het kader van een leven lang leren. Vanuit mijn bedrijf Dinjens Advies werk ik, Fleur Dinjens (1971) als zelfstandige en ondersteun ik onderwijsinstellingen, branches en organisaties bij het vormgeven van hun opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wellicht binnenkort ook voor uw instelling of bedrijf! Ik heb twintig jaar ervaring als adviseur op het gebied van leren, ontwikkelen en verzilveren van competenties. Ik nodig u uit contact op te nemen als ik iets voor u kan betekenen.

Twitter

Portfolio

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Referenties Fleur Dinjens
“Als expert op het gebied van een lerende organisatie heeft Fleur een passend advies gegeven aangaande het tot stand laten komen van in eerste instantie een lerend team, om vervolgens de stap te maken naar een lerende organisatie. Hiertoe heeft zij realistische en haalbare doelen beschreven en, niet onbelangrijk, een methodische wijze om hier te komen. Haar creativiteit en verbanden leggen naar andere organisaties werkt inspirerend en resulteren in een goed onderbouwd advies.” Januari 2013
Marcel Boerrigter Unit manager Reclassering Nederland

Fleur Dinjens heeft ons vakkundig bijgestaan bij de kwaliteitscontrole op onze EVC-procedures en de Ervaringscertificaten. Haar manier van adviseren is prettig: ze is streng op de inhoud zonder de context waarbinnen onze organisatie werkt uit het oog te verliezen. Fleurs kennis van de materie is ruim en ze schroomt niet deze met ons te delen. De wijze waarop zij externe verantwoording en interne kwaliteitszorg met elkaar verbindt, is van grote meerwaarde. September 2011

Peter Janssen: Senior adviseur Kwaliteitszorg & Accreditatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

“In de tijd dat ik vanuit mijn rol bij de Projectdirectie Leren & Werken met Fleur Dinjens heb samengewerkt rond de ondersteuning van projectaanvragen EVC en maatwerk werkend leren in het hbo en rond de bijeenkomsten van het hoger onderwijs platform EVC, heb ik haar leren kennen als iemand met ‘hart voor de zaak’, altijd op zoek naar en met oog voor mogelijkheden tot verbetering van de uitvoeringspraktijk en oplossingen voor knelpunten en vraagstukken. May 24, 2011

Patrick Leushuis: senior beleidsmedewerker onderwijs – arbeidsmarkt / projectleider levenlang leren bij de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering van het Ministerie OCW.


“Ik heb Fleur Dinjens leren kennen in de rol van voorzitter van het hbo-platform EVC. Een rol die ze met verve vervulde: open en toegankelijk, constructief en oplossingsgericht. Fleur is iemand die echt met je meedenkt en tegelijkertijd durft te zeggen waar het op staat” January 17, 2011

Lucie te Lintelo, adviseur EVC en Leven Lang Leren, Hogeschool van Amsterdam


“Fleur heeft voor het Kenniscentrum EVC het EVC platform HBO opgezet en geleid. Dat platform heeft een aantal jaren als een community of practice gedraaid waarbij Fleur de groep steeds weer wist te inspireren tot nieuwe thema’s. Het is knap hoe ze een groep instellingen die uit zichzelf geen samenhang zoekt bij elkaar heeft gebracht en gehouden. Fleur heeft inhoudelijk diepgang en weet mensen daarop te interesseren en te binden.” July 27, 2010

Erik Kaemingk, Managing Director, Kenniscentrum EVC

“Fleur is een enthousiaste projectleider die in staat is om mensen te boeien en te binden. In de acht jaar dat ik met Fleur heb samengewerkt bij CINOP heb ik haar leren kennen als een gedreven enthousiaste collega. Fleur heeft in die periode diverse complexe projecten geleid. Veel van deze projecten vonden plaats in een complexe politieke context. Fleur is een bouwer, een doener en een denker. Ik beveel Fleur dan ook van harte aan als project/procesbegeleider.” October 12, 2010

Herman van Holt, Directeur, CINOP


Fleur heeft bij de Post-HBO opleiding Maag Darm Lever verpleegkundige van
HAN VDO een gastles verzorgd over het omgaan met een chronische ziekte.
Vanuit haar eigen ervaring met de ziekte Crohn heeft zij een toelichting
gegeven op haar ervaringen met deze ziekte en de verpleegkundige zorg die
zij heeft gehad gedurende een opname of op de polikliniek. Hermee heeft zij
een specifieke MDL-aandoening ook vanuit patiëntenperspectief belicht en
studenten inzicht kunnen geven in de ziekte en het ‘beleven’van de ziekte.
Studenten gaven aan dat zij deze les erg leerzaam vonden en Fleur op een
goede en prettige manier voor de groep stond, maar ook eerlijk haar verhaal
vertelde! juni 2012

Marijke de leeuw
Coordinator opleiding Maag Darm Lever verpleegkundige HAN VDO

Be Sociable, Share!