Leren floreren!

Ontwikkelen en leren binnen uw organisatie. Flexibilisering van opleiden en maatwerk zijn belangrijk in het kader van een leven lang leren. Vanuit mijn bedrijf Dinjens Advies werk ik, Fleur Dinjens (1971) als zelfstandige en ondersteun ik onderwijsinstellingen, branches en organisaties bij het vormgeven van hun opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wellicht binnenkort ook voor uw instelling of bedrijf! Ik heb twintig jaar ervaring als adviseur op het gebied van leren, ontwikkelen en verzilveren van competenties. Ik nodig u uit contact op te nemen als ik iets voor u kan betekenen.

Twitter

Diensten

Hoe leren vorm te geven binnen uw bedrijf? DINJENS Advies denkt met u mee over de juiste manier van opleiden binnen uw organisatie. Uitgangspunt is dat zowel de werknemer als de manager zo veel mogelijk óp de werkvloer blijft. Niet meer dan nodig wordt opleiden buiten het bedrijf aangeboden. DINJENS Advies helpt u met een leven lang leren op de werkvloer.

Coaching on the job:
ontwikkelen en bemiddelen

DINJENS Advies heeft expertise op het gebied van leertrajecten in organisaties. DINJENS Advies helpt u een opleiding te ontwikkelen of kan bemiddelen indien u in zee gaat met een reguliere opleider om passend maatwerk te bewerkstelligen. DINJENS Advies vindt voor u de best passende opleider omdat we de markt kennen en zicht hebben op de kwaliteiten van de leveranciers. Op alles wat de organisatie al biedt, bouwt DINJENS Advies voort. We nemen u werk uit handen en zorgen dat u sneller uw doelen bereikt.

Niet veranderen om het veranderen,
maar het nieuwe met het bestaande verbinden

Daarbinnen past het principe van competitiedenken. Portfolio’s ontwikkelen en het erkennen van de (verworven) competenties sturen de ontwikkelingen. U krijgt hierdoor zicht op wat uw werknemers in huis hebben en kunt hierdoor effectiever opleidingsbeleid in uw organisatie vormgeven. Op die manier leidt u werknemers efficiënt en effectief op. DINJENS Advies gelooft in de kracht van een leven lang leren om zo concurrentie het hoofd te bieden en uw organisatie te verbeteren.

Benieuwd naar wat DINJENS Advies voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Be Sociable, Share!