Leren floreren!

Ontwikkelen en leren binnen uw organisatie. Flexibilisering van opleiden en maatwerk zijn belangrijk in het kader van een leven lang leren. Vanuit mijn bedrijf Dinjens Advies werk ik, Fleur Dinjens (1971) als zelfstandige en ondersteun ik onderwijsinstellingen, branches en organisaties bij het vormgeven van hun opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wellicht binnenkort ook voor uw instelling of bedrijf! Ik heb twintig jaar ervaring als adviseur op het gebied van leren, ontwikkelen en verzilveren van competenties. Ik nodig u uit contact op te nemen als ik iets voor u kan betekenen.

Twitter

Deeltijdonderwijs: handle with care

Deeltijdonderwijs: handle with care

Volgens recente berichten gaat het deeltijdonderwijs zoals wij dat nu kennen op de schop. Hoe dit precies eruit gaat zien is nog niet bekend, maar, zoals veel onderwijsontwikkelingen gaan op dit moment, is de kans op verbetering gering. Zo zijn de beslissingen in het passend onderwijs  een stap terug in onze beschaving en doen weinig recht aan gelijke kansen voor ieder kind.

Eind maart zal staatssecretaris Zijlstra een brief sturen naar de eerste en tweede kamer waarin hij zijn plannen toelicht. Hoewel de precieze inhoud nog onbekend is zie je nu al dat de onrust zorgt voor mindere aantallen, omdat studenten, mede door de langstudeerboete de schrik er goed in hebben zitten. Nog nooit begonnen zo weinig eerstejaars aan een deeltijd hbo-opleiding en aan de universiteiten is de deeltijd-instroom in twee jaar gehalveerd[i]

Ik maak me hier zorgen over. Deeltijdonderwijs is juist die vorm van onderwijs die werkenden duurzaam inzetbaar houdt omdat zij aan hun professionaliteit blijven werken. Beroepen veranderen snel en blijven leren blijft nodig om je vak vakkundig uit te oefenen.

Recentelijk heb ik een MDL-college mogen geven aan een groep studenten over mijn ervaringen met de zorg. De studenten waren allemaal werkende verpleegkundigen die naast hun baan een specialistische MDL- opleiding volgden. Ik was onder de indruk van deze groep. De opleidingsdagen zijn in Nijmegen, maar de studenten komen uit ziekenhuizen uit alle hoeken van het land. Vaak gaan zij de avond ervoor al op pad om ’s morgens om half negen fit in de collegebanken te zitten. Ze werken dan lange dagen samen en volgen colleges. Deze kennisuitwisseling is zo’n verrijking! Voor de studenten zijn dit zware investeringen in hun professionaliteit naast hun werk en, voor mij als patiënt hele waardevolle investeringen in de zorg!

Het zou ontzettend jammer zijn als minder verpleegkundigen dit aan zouden durven uit angst voor de hoge kosten die het met zich mee kan gaan brengen.

Nu wil ik niet beweren dat elke vorm van onderwijs een exclusieve zorg van de overheid is, natuurlijk horen particuliere aanbieders ook op die markt thuis en zijn er kwalitatief erg goede particuliere opleidingen. Waar we volgens mij wel voor moeten waken is een sfeer dat bijscholen, deeltijd of duaal onbetaalbaar wordt. Willen we in de pas blijven lopen in Europa dan moeten we zeker scholing niet gaan ontmoedigen. Zeker niet in het post initiële onderwijs! Alleen als werknemers naast hun werk hun vaardigheden en competenties op peil blijven houden, blijven zij   duurzaam inzetbaar. Uiteindelijk zal dit economischer zijn dan uitval en onbekwame werknemers. Kosten zullen lager zijn dan de baten.

Hoe zorgen we ervoor dat deeltijdonderwijs niet versoberd? Wat zijn randvoorwaarden?


[i] DUB http://www.dub.uu.nl

Be Sociable, Share!

Reageren