Leren floreren!

Ontwikkelen en leren binnen uw organisatie. Flexibilisering van opleiden en maatwerk zijn belangrijk in het kader van een leven lang leren. Vanuit mijn bedrijf Dinjens Advies werk ik, Fleur Dinjens (1971) als zelfstandige en ondersteun ik onderwijsinstellingen, branches en organisaties bij het vormgeven van hun opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wellicht binnenkort ook voor uw instelling of bedrijf! Ik heb twintig jaar ervaring als adviseur op het gebied van leren, ontwikkelen en verzilveren van competenties. Ik nodig u uit contact op te nemen als ik iets voor u kan betekenen.

Twitter

DINJENS Advies

U wilt uw werknemers niet te lang van de werkvloer hebben. Uw werkprocessen lopen immers door. DINJENS Advies gaat uit van uw organisatie en ziet continue ontwikkeling als noodzaak om de concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden. Samen met u geven we hieraan vorm. U zult merken dat niet alleen de prestaties verbeteren, maar dat ook de motivatie en de loyaliteit naar de organisatie zullen groeien.

DINJENS Advies gelooft in een leven lang leren

Leren stopt niet na het initieel onderwijs. Eigenlijk begint het dan pas. Om in deze snel veranderende samenleving bij te blijven, dienen de organisatie en de werknemers zich te blijven ontwikkelen. DINJENS Advies is uw partner zowel op strategisch niveau als in de uitvoering en levert maatwerk. Resultaat: gemotiveerd en competent personeel dat graag bij u blijft.

Weten wat DINJENS Advies binnen uw organisatie kan doen? Bekijk dan de pagina Diensten.

Passie voor onderwijs

DINJENS Advies is partner van het beroepsonderwijs bij het vormgeven van een Leven Lang Leren. We doen dit vanuit visie en expertise op het gebied van (h)erkennen van competenties en maatwerkleren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het ervaringscertificaat (EVC) en een competentiemeting. Daar waar leren en werken elkaar ontmoeten, ligt de kracht van DINJENS Advies. We zijn sterk in het ontwerpen en vormgeven van leren op  het werk en het werk integreren in de school. Hoe we dit doen ligt aan uw wensen gecombineerd met onze expertise. Hierdoor ontstaan de mooiste co-creaties.

Interesse in een professioneel advies voor uw bedrijf of onderwijsinstelling? Neem geheel vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Be Sociable, Share!